Koperta

Skontaktuj się z nami!

Z rynku: 170 mln zł na wypłaty odszkodowań z UFG

< wstecz

Ponad 170 mln złotych – na taką łączną kwotę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił odszkodowań i świadczeń* z tytułu wypadków drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców.

W 2017 r. UFG zlikwidował 7,9 tys. szkód. Wypłacił odszkodowania za ponad 5,3 tys. szkód. W tym 20% z nich dotyczyła wypadków spowodowanych przez nieustalonych kierujących, natomiast 80% przez nieubezpieczonych sprawców.

Do głównych zadań UFG należy monitorowanie szczelności obowiązkowych ubezpieczeń OC. W minionym roku zarejestrował ponad 98 tys. zawiadomień dotyczących braku ubezpieczenia OC. Natomiast wystawił 79,9 tys. wezwań o zapłacenie kary za brak komunikacyjnego OC. To stanowi wartość o 12% większą niż rok wcześniej.

70% przypadków braku polisy OC Fundusz sam identyfikuje głównie dzięki tzw. wirtualnemu policjantowi i ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych. Natomiast 25% informacji pochodzi z drogowych kontroli policji. Przychody memoriałowe z tytułu kar za brak polisy OC wyniosły w 2017 r. 158 mln zł (o 16% więcej niż w 2016 r.).

UFG po wypłacie odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonego sprawcę występuje o zwrot wypłaconej kwoty (tzw. regres) do sprawcy i posiadacza nieubezpieczonego pojazdu. W 2017 r. przychody memoriałowe z tytułu roszczeń regresowych wyniosła blisko 45 mln złotych. Na koniec minionego roku Fundusz prowadził 16,4 tys. spraw regresowych, w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym, na łączną kwotę 237,2 mln złotych (o 12,4% więcej niż w roku 2016).

Obecnie szacuje się, że po polskich drogach porusza się 90-100 tys. nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4-0,5% pojazdów biorących udział w ruchu (w 2016 r. – 200 tys. pojazdów). Wynika to między innymi ze skuteczniejszego wykrywania kierowców bez OC oraz zwiększonej świadomości właścicieli i użytkowników pojazdów.

 

*kwota ta obejmuje wypłaty odszkodowań i świadczeń z bieżących szkód, a także renty oraz wzrost rezerw (o 68,5 mln zł) m.in.  na szkody zaistniałe, lecz jeszcze nie zgłoszone, jak również odszkodowania i świadczenia z tytułu zobowiązań upadłych firm ubezpieczeniowych.

Źródło: „Wstępne wyniki UFG za 2017 r.”, https://www.ufg.pl

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.