Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki przy pracy w 2017 r. – gdzie najbezpieczniej

< wstecz

GUS udostępnił wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2017 r.

Liczba poszkodowanych wyniosła ogółem 88330 osób i była wyższa o 0,5% niż w ubiegłym roku. Zmalał natomiast wskaźnik wypadkowości  (liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących) z 7,07 w 2017 do 6,84 w 2017 r.

 

Które województwo najniebezpieczniejsze?

W podziale terytorialnym najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (8,98), warmińsko-mazurskim (8,44) i wielkopolskim (8,15). Natomiast najniższe wskaźniki w województwie mazowieckim (4,76) i małopolskim (5,16). Dane nie uwzględniają pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność  zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz pracowników gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.

Rodzaj działalności gospodarczej ma wpływ na wskaźnik wypadkowości

Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (16,42) oraz górnictwo i wydobycie (15,11). Co ciekawe opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,72) i przetwórstwo przemysłowe (10,64) zajęły, z bardzo zbliżonym wynikiem, trzecie miejsce w rankingu. Najniższy wskaźnik wypadkowości przypadł sekcji informacja i komunikacja.

Przyczyny wypadków przy pracy

Do głównych przyczyn wypadków przy pracy należy nieprawidłowe zachowanie się pracownika i stanowi 60,5% wszystkich przyczyn.

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.