Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki przy pracy w I-IX 2018 r. – gdzie najbezpieczniej

< wstecz

 

 

W którym regionie najbezpieczniej?

Najniższy wskaźnik wypadkowości w badanym okresie odnotowano w województwach: mazowieckim (2,83), małopolskim (3,19) i podkarpackim (3,89). Niechlubną, najwyższą liczbę zdarzeń na 1000 pracujących zgłoszono w województwach: dolnośląskim (5,25), opolskim (5,10), warmińsko-mazurskim (5,08).

 

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według województw (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w okresie styczeń - wrzesień 2018 r.

 

Źródło: GUS „Wypadki przy pracy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. - dane wstępne”.

 

W górnictwie wciąż najniebezpieczniej.

Jeśli mowa o liczbie wypadków w podziale według rodzajów działalności gospodarczej, podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej odnotowuje się w górnictwie i wydobywaniu - wskaźnik wypadkowości 9,85. Najmniej tego typu zdarzeń zgłoszono w sekcji Informacja i komunikacja – 0,93 na 1000 pracujących. 

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji PKD (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w okresie styczeń - wrzesień 2018 r.

 

 

Źródło: GUS „Wypadki przy pracy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. - dane wstępne”.

 

Niewłaściwe zachowanie pracownika od lat najczęstszą przyczyną wypadków.

 

Według danych GUS nieprawidłowe zachowanie pracownika niezmiennie pozostaje główną przyczyną wypadków. W okresie styczeń – wrzesień 2018 było to aż 60,4% wszystkich przypadków. Kolejnym, choć znacznie rzadszym powodem jest niewłaściwy stan czynnika materialnego – 8,5%.

 

Przyczyny wypadków w okresie styczeń – wrzesień 2018 r.

 

Źródło: GUS „Wypadki przy pracy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. - dane wstępne”

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.