Koperta

Skontaktuj się z nami!

Rekordowy czas uzyskania kwoty bezspornej

< wstecz

Początek historii

Każdy z nas codziennie jest uczestnikiem ruchu drogowego. I wydaje się nam, że jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy przekonani, że my nigdy nie ulegniemy wypadkowi. Szczególnie jeśli poruszamy się z osobą nam bliską. Znamy ją i jej umiejętności. Niestety nie zawsze to wystarcza. Tak było w tym przypadku. Kierująca samochodem osobowym przez nieuwagę nie ustąpiła pierwszeństwa i spowodowała wypadek z innym pojazdem. Wskutek tego sama odniosła obrażenia ciała. W poważniejszym stanie był jej pasażer – syn. 26-latek doznał rozległych obrażeń ciała w obrębie twarzy i urazu wielonarządowego, m.in. pęknięcia śledziony i wątroby, złamana żeber. Sytuacja była bardzo poważna. Wymagała skomplikowanych operacji oraz długiej rehabilitacji. Wypadek miał miejsce z końcem listopada 2017 r.

Działania Legal Protection S.A.

Rodzina poszkodowanego potrzebowała pomocy, szczególnie finansowej, aby zapewnić najbliższemu najlepsze warunki do powrotu do zdrowia. Postanowili zaufać naszemu doświadczeniu i zgłosili się do nas o wsparcie. Zgłoszenie szkody wraz z kompletem dokumentacji otrzymaliśmy od poszkodowanego 20.12.2017 r.

Mając na uwadze potrzeby naszego klienta, po dokładnej analizie dokumentacji, jeszcze tego samego dnia dokonaliśmy zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej.

Bardzo nam zależało, aby klient, Pan Piotr, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymał decyzję o przyznaniu kwoty odszkodowania. Ustawowy termin wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni w przypadku prostych spraw, a 90 dni w skomplikowanych, od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Dzięki naszym staraniom udało się uzyskać decyzję o przyznaniu kwoty bezspornej już 22.12.2017 r. (2 dni od daty zgłoszenia) w wysokości 38.200 zł. To wyjątkowy wynik. Warto wspomnieć, że kwota 38.200 zł nie stanowi wysokości całego świadczenia, tylko jej cześć.

 

Kwota bezsporna jest to kwota należna poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania.

 

Firma ubezpieczeniowa potwierdziła, że wypadek spowodował nieodwracalne skutki w postaci uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Uznał, że nasz klient odczuwa następstwo w sferze psychicznej. Co niewątpliwie wpłynęło na wysokość kwoty bezspornej.

Dzięki naszym staraniom Pan Piotr ma zapewnione środki na leczenie i powrót do zdrowia nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Co jest równie ważne, szczególnie kiedy mówimy o młodym człowieku.

 

To nie koniec — negocjujemy końcową kwotę odszkodowania

To jeszcze nie koniec naszych kroków w tej sprawie. Przed nami jeszcze działania związane z ustaleniem końcowej kwoty odszkodowania. Jesteśmy pewni, że uzyskamy kwotę, która będzie wystarczająca do zapewnienia najlepszej opieki dla naszego klienta. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą rehabilitację i bieżące potrzeby pana Piotra.

 

Imię Poszkodowanego zostało zmienione.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl