Koperta

Skontaktuj się z nami!

160 tys. w 5 miesięcy zamiast w 30

< wstecz

Wypadki w gospodarstwie rolnym są nadal powszechnie spotykane (10,1 tys. wypadków w I-III kw. 2017 r.). Często miejsce wypadku wydaje się znane, a wykonywane czynności powtarzane wielokrotnie. Czujemy się bezpieczni. Niestety chwila nieuwagi, zbieg okoliczności i ulegamy wypadkowi. Tak się też stało w przypadku naszej klientki.

 

Wypadek

W sierpniu 2014 r. w gospodarstwie rolnym doszło do wypadku naszej klientki. Pani Monika pomagała w rozładunku ziemniaków z przyczepy do piwnicy. Źle stanęła na nierówny stopień schodów prowadzących do pomieszczenia gospodarczego, upadła i poważnie złamała nogę.

Po zdarzeniu poszkodowana została przetransportowana przez pogotowie ratunkowe na SOR Szpitala Specjalistycznego z rozpoznaniem urazu prawej nogi. Zdiagnozowano bardzo skompilowane i wymagające operacji złamanie. Od tego momentu zaczęła się długa walka o zdrowie naszej klientki.

Leczenie

Pani Monika przeszła 4 operacje i liczne zabiegi związane ze stanem zapalnym rany oraz trudnościami w gojeniu się uszkodzeń skóry. Pomimo wielu starań samej poszkodowanej, jak i zespołu medycznego nie udało się w pełni wyleczyć nogę. Z powodu licznych komplikacji Pani Monice grozi amputacja nogi.

Po roku od wypadku u poszkodowanej stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności. Uznano, że okresowo jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Ostatecznie wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które uznało naszą klientkę za niezdolną do pracy do końca 2020 r.

Procedura uzyskania świadczeń

Poszkodowana już jesienią 2014 r. (kilka miesięcy po wypadku) zgłosiła się o pomoc do pełnomocnika w celu dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Pełnomocnik jednak nie uzyskał dla Pani Moniki zadowalających świadczeń. 

Działania Legal Protection S.A.

Po prawie 3 latach od zdarzenia, które miało miejsce w sierpniu 2014 r., poszkodowana zgłosiła się do nas z prośbą o zajęcie się jej sprawą. Do czasu przedawnienia zostały tylko 3 miesiące. Działania z naszej strony musiały być natychmiastowe. Nie chcieliśmy Pani Moniki zawieść. Wiedzieliśmy, że świadczenia powypadkowe były dla niej bardzo istotne. Dzięki nim uzyskałabym środki na dalsze, specjalistyczne leczenie. Nasza klientka to młoda kobieta i zostanie niepełnosprawną, byłoby dla niej niezwykle trudne.

W lipcu 2017 r. po uzyskaniu całości dokumentacji medycznej i powypadkowej z KRUS zgłosiliśmy wypadek do firmy ubezpieczeniowej z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty wyrównawczej.

Po niecałych 3 tygodniach od kontaktu ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej kwotę 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, pomniejszone o 30% przyczynienia.

Dodatkowo przyznano bezterminową rentę wyrównawczą, pomniejszoną o przyczynienie 30%. Pani Monika nadal wymagała leczenia, które nie gwarantowało, i nadal nie gwarantuje „uratowania” nogi. Mając to na uwadze, chcieliśmy, aby klientka otrzymała jak najwyższe świadczenia. Dzięki negocjacjom z firmą ubezpieczeniową obniżyliśmy przyczynienie.

 

Ostatecznie uzyskaliśmy świadczenia na kwotę blisko 160.000,00 zł.

 

Cały proces zajął zatem niecałe 5 miesięcy od wpłynięcia do nas sprawy. Byliśmy w stałym kontakcie z Panią Moniką i ustalaliśmy z nią kolejne kroki. Dzięki tej współpracy i naszej determinacji uzyskaliśmy wysokie świadczenia.

 

Imię Poszkodowanej zostało zmienione.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl