Koperta

Skontaktuj się z nami!

Odszkodowanie za opóźniony lot

< wstecz

Na wstępie zaznaczyć należy że odszkodowania za opóźniony regulują przepisy Unii Europejskiej. Co to znaczy? Firmy, zajmujące się transportem lotniczym osobowym mające swoją siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej będą zakwalifikowane jako przewoźnik europejski. W takim przypadku, podróżując liniami należącymi do przewoźników europejskich możemy dochodzić odszkodowania za opóźniony lot. Drugim przypadkiem kiedy możemy dochodzić swoich roszeń będzie sytuacja kiedy będziemy podróżować z terytorium UE albo na terytorium UE z kraju trzeciego.  Omawiając sprawę dokładniej zaczniemy od korzystania z przewoźnika europejskiego. W takim wypadku możemy dochodzić roszczeń gdy:

1)      podróżujemy z terytorium kraju UE do innego kraju UE,

2)      podróżujemy z terytorium kraju UE do kraju trzeciego, niebędącego członkiem UE,

3)      podróżujmy z kraju trzeciego do kraju będącego członkiem UE.

Jeżeli będziemy korzystać z transportu lotniczego przewoźnika który nie należy do europejskich linii lotniczych to roszczenia będą nam przysługiwać:

1)      podróżując z kraju UE do innego kraju członkowskiego,

2)      z krajów UE do krajów trzecich.

Bez znaczenia jest kraj pochodzenia pasażera czy jego miejsce zamieszkania. Dochodzenie roszczeń od przewoźników możliwe stało się dzięki regulacjom europejskim które zostały wyrażone w rozporządzeniu WE 261/2004. Przepisy te regulują kwestią wysokości odszkodowań oraz przesłanki po spełnieniu których możemy wnieść roszczenia. Regulator wskazuje na zasadność odszkodowania gdy: przylecisz na miejsce trzygodzinny później niż planowo, odprawa odbyła się zgodnie z planem, problemy z których wyniknęło opóźnienie wynikają z winy przewoźnika, a nie są natury losowej. Roszczeń tych możemy dochodzić maksymalnie do 3 lat od daty planowanego odbycia się lotu.

Wysokość roszczenia określana jest na podstawie modyfikatora długości lotu w kilometrach oraz długości opóźnienia. Każda godzina przybycia na miejsce po 3 godzinach od planowanego dotarcia do celu daje nam możliwość dochodzenia większych roszczeń. Pierwszym przypadkiem są wszelkie loty których długość nie przekracza 1500km. W takim przypadku  za każdym razem, niezależnie czy przybyliśmy na miejsce po 3 godzinach, 4 godzinach i więcej, czy też w ogóle nie dotarliśmy do celu przysługuje nam 250 euro odszkodowania.

Kolejnym modyfikatorem są loty wewnątrz UE przekraczające 1500 km oraz loty poza UE pomiędzy 1500 km, a 3500 km. W takim przypadku, za każdą zwłokę powyżej 3 godzin, łącznie z brakiem dotarcia na miejsce przysługuje nam 400 euro.

Ostatnim wyróżnikiem będą loty poza teren UE i przekraczające 3500 km. Za zwłokę ponad 3 godzinną będzie nam przysługiwało 300 euro odszkodowania, za zwłokę 4 godzinną i więcej 600 euro oraz w przypadku kiedy nie dotrzemy na miejsce, również 600 euro.

Jeżeli opóźnienie przekroczy 5 godzin to możemy dochodzić zwrotu kosztów biletu oraz jeżeli utknęliśmy gdzieś na lotnisku transferowym, to musimy mieć zapewniony powrót do miejsca rozpoczęcia podróży. 

 

Opóźnienie liczymy od chwili dotarcia na miejsce docelowe czyli moment kiedy samolot wylądował w miejscu docelowym, a jedne z drzwi zewnętrznych zostały otwarte

Poza odszkodowaniem przysługuje nam dodatkowo prawo za zapewnienia opieki przez przewoźnika w momencie kiedy zostaniemy zmuszeni do oczekiwania na nasz lot. Zgodnie z Rozporządzeniem europejskim WE 261. Przewoźnik musi zapewnić jedzenie i napoje, możliwość wykonania dwóch telefonów, maili lub faksów. Jeżeli musimy przenocować, przewoźnik jest obowiązany zapewnić nam nocleg w hotelu i transport do niego z lotniska i z powrotem.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl