Koperta

Skontaktuj się z nami!

OKRES ZIMOWY A POŚLIZGNIĘCIA NA OBLODZONYM I ZAŚNIEŻONYM CHODNIKU

< wstecz

OKRES ZIMOWY A POŚLIZGNIĘCIA NA OBLODZONYM I ZAŚNIEŻONYM CHODNIKU

W okresie zimowy bardzo często ulegamy wypadkom na oblodzonym, czy też zaśnieżonym chodniku. Nawet niewielki z pozoru upadek może skutkować negatywnymi konsekwencjami w postaci obtłuczenia, czy też uszkodzenia ciała, dlatego warto zgłaszać każde takie zdarzenie i sprawdzać czy występuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przesłanką która musi zostać spełniona w tego rodzaju zdarzeniach jest wykazanie, iż doznanie urazu było skutkiem zaniedbania obowiązków właścicielskich przez właściciela, czy zarządcę chodnika polegających na odśnieżaniu, posypywaniem piaskiem i solą ulic oraz chodników. Wypadek na chodniku nie może być nieszczęśliwym zdarzeniem spowodowanym nieuwagą.

Kto odpowiada za stan chodników w okresie zimowym?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli gmina, do której należy obowiązek nadzoru nad wykonaniem czynności porządkowych przez właściciela sąsiadującej nieruchomości nie wywiązała się z tego obowiązku, to wówczas gmina również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli właściciel lub gmina jest ubezpieczona polisą odpowiedzialności cywilnej roszczenia odszkodowawcze mogą być kierowane również do właściwego zakładu ubezpieczeń. Natomiast w sytuacji zlecenia zadania uprzątnięcia chodnika profesjonalnemu podmiotowi to on i jego ubezpieczyciel mogą ponosić odpowiedzialność za zapłatę odszkodowania.

Co jest potrzebne do dochodzenia odszkodowania?

- powypadkowa dokumentacja medyczna – po upadku należy zawsze wezwać karetkę pogotowia i upewnić się, że karta czynności ratunkowych zawiera opis okoliczności wypadku oraz informację o przyczynie upadku;

- wezwać policję lub straż miejską;

- wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia - stanu nawierzchni oraz okoliczności;

- zebrać dane świadków zdarzenia – im więcej danych kontaktowych naocznych świadków, tym lepiej;

- zbierać dokumentację medyczną oraz rachunki, faktury za leczenie, jak również koszty dojazdów do placówek medycznych związanych z leczeniem powypadkowym;

Na koniec warto dodać, iż odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na chodniku można ubiegać się, jeżeli od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata. Natomiast, jeśli w związku z wypadkiem było wszczęte postępowanie karne, a sprawca zaniedbań został skazany za czyn wyrokiem karnym wówczas termin przedawnienia jest wydłużony do 20 lat od dnia wypadku.

 

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl