Koperta

Skontaktuj się z nami!

Porady Eksperta

OKRES ZIMOWY A POŚLIZGNIĘCIA NA OBLODZONYM I ZAŚNIEŻONYM CHODNIKU

W okresie zimowy bardzo często ulegamy wypadkom na oblodzonym, czy też zaśnieżonym chodniku. Nawet niewielki z pozoru upadek może skutkować negatywnymi konsekwencjami w postaci obtłuczenia, czy też uszkodzenia ciała, dlatego warto zgłaszać każde takie zdarzenie i sprawdzać czy występuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przesłanką która musi zostać spełniona w tego rodzaju zdarzeniach jest wykazanie, iż doznanie urazu było skutkiem zaniedbania obowiązków właścicielskich przez właściciela, czy zarządcę chodnika polegających na odśnieżaniu, posypywaniem piaskiem i solą ulic oraz chodników. Wypadek na chodniku nie może być nieszczęśliwym zdarzeniem spowodowanym nieuwagą.

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU POGORSZENIA SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Rodzinie osoby, która poniosła śmierć wskutek wypadku przysługuje stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek tej śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Ocena, czy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego polega na porównaniu hipotetycznego stanu odzwierciedlającego sytuację w jakiej znajdowaliby się bliscy zmarłego gdyby żył do sytuacji w jakiej znajdują się w związku z jego śmiercią. Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia.

strona: < 1 2 3 ... 24 >

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.