Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki komunikacyjne

< wstecz

Każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. W przypadku braku ubezpieczenia OC to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca należne odszkodowanie.

Kto może zostać poszkodowanym w wypadku?

W zależności od rodzaju wypadku komunikacyjnego poszkodowanym może być:

 • osoba kierująca pojazdem,
 • pasażer, dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i innego pojazdu biorącego udział w wypadku drogowym,
 • motocyklista,
 • rowerzysta,
 • pieszy.

Jakie świadczenia przysługują osobie rannej w wypadku drogowym?

Do dyspozycji jest cały katalog świadczeń w zależności od rozmiaru szkody.

 1. Zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
 2. Zwrot kosztów związanych z leczeniem, w tym koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki, dojazdy do placówek medycznych.
 3. Wyrównanie utraconych dochodów.
 4. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta uzupełniająca oraz renta z tytułu zmniejszenia szans powodzenia na przyszłość.
 5. Odszkodowanie za szkody w mieniu.

Kto jest uprawnionym do otrzymania świadczeń po zmarłej osobie w wypadku komunikacyjnym?

Uprawnionymi do świadczenia po osobie zmarłej są najbliżsi członkowie rodziny, m.in.:

 • małżonkowie,
 • konkubenci,
 • zstępni – dzieci wspólne, przysposobione lub wychowywane w ramach rodziny zastępczej, wnuki, prawnuki,
 • wstępni – rodzice (w tym adoptujący rodzice), dziadkowie, pradziadkowie,
 • rodzeństwo,
 • powinowaci – teściowa, szwagierka, synowa, zięć itp.

Jakie najbliższa rodzina może mieć roszczenia na wypadek śmierci bliskiej osoby?

W zależności od sytuacji najbliższa rodzina może uzyskać:

 1. Zadośćuczynienie za poniesiony ból i cierpienie związane ze stratą najbliższej osoby.
 2. Rentę alimentacyjną – w przypadku gdy zmarły miał obowiązek alimentacyjny.
 3. Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.
 4. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.