Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki w rolnictwie

< wstecz

Obecnie każda osoba zajmująca się działalnością rolniczą ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialnością cywilną wszystkie osoby pracujące w jego gospodarstwie za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością rolną.

 

Kto może zostać poszkodowanym w wypadku rolniczym?

 1. Rolnik.
 2. Osoby pracujące w gospodarstwie rolnym (jego żona, rodzina, pracownicy, osoby dokonujące nagłych napraw na terenie gospodarstwa, osoby świadczące pomoc sąsiedzką).
 3. Osoby trzecie, niepracujące w gospodarstwie rolnym, które uległy wypadkowi podczas prac rolniczych lub w wyniku funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Jakie świadczenia przysługują osobie w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym?

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, w tym kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów do ośrodków zdrowia, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowanie do wykonywania innego zawodu,
 • rentę uzupełniającą w celu wyrównania dochodów,
 • kapitalizację renty – jednorazowe odszkodowanie,
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy, odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania pojazdu czy kosztów pojazdu zastępczego.

Jakie świadczenia przysługują najbliższej rodzinie w przypadku śmierci pokrzywdzonego?

 • odszkodowanie - w przypadku gdy nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych osób zmarłego,
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
 • renta alimentacyjna w przypadku kiedy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę najbliższych członków rodziny zmarłego.

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku, odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami eksperckimi z tematyki odszkodowań po wypadkach w rolnictwie.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.