Koperta

Skontaktuj się z nami!

Błędy medyczne

< wstecz

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, stomatologa, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

 

Możemy wyróżnić 4 rodzaje błędu medycznego:

  1. Błąd decyzyjny – polegający na postawieniu nieprawidłowej diagnozy i nieprawidłowym leczeniu pacjenta.
  2. Błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej.
  3. Błąd organizacyjny – związany z organizowaniem świadczeń zdrowotnych np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
  4. Błąd opiniodawczy – związany z wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód, które pacjent poniósł w związku z nieprawidłowo udzielonym świadczeniem medycznym, w szczególności:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie, które na celu ma zrekompensować rzeczywiste straty poniesione przez pokrzywdzonego, m.in. koszty zakupu leków, wizyt lekarskich, wykonanie odpłatnych badań, rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego,
  • renty na zwiększone potrzeby – obejmuje ona przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki związane z leczeniem,
  • renty z tytułu utraty zdolności do pracy czy widoków na przyszłość.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.