Koperta

Skontaktuj się z nami!

Wypadki w pracy

< wstecz

Podstawowe rodzaje wypadków przy pracy to:

  • choroba zawodowa,
  • uraz,
  • zbiorowy wypadek przy pracy, w  wyniku którego ucierpiały co najmniej dwie osoby,
  • ciężki wypadek przy pracy, który spowodował ciężkie uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia,
  • śmiertelny wypadek przy pracy.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy często nie są świadomi tego, że mogą uzyskać odszkodowania z tytułu OC pracodawcy. Najczęściej otrzymują 100% lub 80% swojego wynagrodzenia i przebywają na zwolnieniu lekarskim. A w przypadku dłuższej niedyspozycji uzyskują zasiłek chorobowy.

Poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługują dwie równoległe drogi dochodzenia roszczeń:

1.      z ZUS,

2.      bezpośrednio od pracodawcy, a jeśli pracodawca posiada ubezpieczenie OC – to z jego polisy.

 

Jakie świadczenia można uzyskać z ZUS?

Z zakładu ubezpieczeń społecznych można uzyskać szereg świadczeń, m.in.:

  • jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego,
  • zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, który w wyniku wypadku stał się niezdolny do dalszej pracy,
  • świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy.

Jakie odszkodowanie można dochodzić od pracodawcy?

Niezależnie od świadczeń otrzymanych z ZUS poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania od swojego pracodawcy za doznany uszczerbek na zdrowiu lub roztrój zdrowia.

W tym przypadku nie ma limitowanych, co do wysokości, wartości świadczeń, jak ma to miejsce w przypadku ZUS. Nie ma ustawowych ograniczeń co do wysokości odszkodowania.

 

UWAGA: Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne mogą dochodzić również osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowach cywilnoprawnych (tzw. zleceniach) oraz samozatrudnionych (prowadzących własną działalność gospodarczą).

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wypełnij nasz formularz elektroniczny i przedstaw zarys swojej sprawy.
Nasz ekspert zapozna się z zagadnieniem w ciągu 48 h i udzieli wskazówek!

Załącz plik Upload wybierz plik Nie wybrano żadnego pliku

Dane teleadresowe

ul. Stacyjna 1 lok.12,

53-613 Wrocław

tel.: 71 738 40 40

infolinia: 0 801 01 30 30

mail: biuro@lpsa.pl

NIP: 8992807157

REGON: 366371520

KRS: 0000664624

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Talkowska - Szewczyk

tel. 533 340 387

mail: iod@lpsa.pl

Polityka prywatnoci plików Cookies IP Legal Protection S.A.